Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Chúa Chiên Lành – Cầu Cho Ơn Thiên Triệu – CN 4 PS

Chúa Chiên Lành – Cầu Cho Ơn Thiên Triệu – CN 4 PS

14/04/2016

SUY NIỆM LỜI CHÚA NĂM C

 

Chúa Nhật Phục Sinh 4 Năm C

Chúa Chiên Lành. Cầu Cho Ơn Thiên Triệu

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10, 27-30

 CHÚA CHIÊN LÀNH

 

 

 Bài Suy Niệm

 Một hình ảnh đẹp dịu dàng và thân thiện xuyên suốt hằng bao nhiêu thế kỷ, trở thành chủ đề xuyên suốt hằng bao nhiêu thế kỷ, trở thành chủ đề xuyên suốt lịch sử ơn cứu độ, qua hình ảnh người chăn chiên, Chúa Giêsu bộc lộ căn cước của Cha và đồng thời là của chính mình. Chính Thiên Chúa là người mục tử, Đấng gầy dựng nên đàn chiên tức Dân của Thiên Chúa và chăn nuôi họ. Chính Người đã dẫn dắt và đưa họ ra khỏi đất Ai cập, săn sóc họ trong hoang địa 40 năm. Qua các chế độ xã hội: Tổ phụ, Tiên Tri, Quan án và vua, Thiên Chúa đã huấn luyện, đào tạo Dân Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa có sáng kiến thần linh nầy, Người đi bước trước trong công trình cứu chuộc. Và mỗi lần Kinh thánh nói đến Người được Thiên Chúa Sai Đến, Đấng Cứu Tinh, Đấng Mêsia, tất cả đều dùng hình ảnh người chăn chiên. Thánh vịnh quen thuộc với chúng ta ca tụng: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ…”. Trong văn hóa du mục của Do Thái, Thiên Chúa đã chọn các Tổ phụ Abraham, Ixaác, Giacóp, Môsê, và một số tiên tri xuất thân từ đồng cỏ. Trong đêm thánh Giáng Sinh các mục đồng là những người đầu tiên được loan báo tin vui cứu độ.

Để giới thiệu mình cho mọi thời đại, Chúa Giêsu tìm đến Kinh Thánh, Người tiếp tục nói với các thế hệ: Ta Là Người Chăn Chiên Tốt Lành. Người minh họa căn cước của chính mình bằng dụ ngôn Con Chiên Lạc, để nói lên sự quan tâm hàng đầu của Thiên Chúa là săn sóc dân, cứu chuộc dân bằng tình yêu không biên giới và vô điều kiện. Sự từ chối đón nhận Tin Mừng của Dân Do thái là cơ hội mở cửa hướng về lương dân, mà sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay nói đến, một thời điểm quan trọng trong lịch sử rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Giáo hội sơ khai từ buổi đầu đã quan tâm đến dân ngoại, “thánh Phaolô và thánh Banaba mạnh dạn lên tiếng:…vì anh em đã khước từ Lời Thiên Chúa…Thì đây chúng tôi quay về dân ngoại(Bài đọc 1. Cv 13,46). Kết quả cho thấy Thánh Gioan viết thị kiến về dân ngoại: “Tôi là Gioan, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước Con Chiên, tay cầm lá thiên tuế” (Bài đọc 2. Kh 7,9). Dĩ nhiên đây không phải là sự chế tài hay ép buộc, dồn con người vào thế bí phải thờ lạy Thiên Chúa, nhưng là sự tự do lựa chọn đi theo Chúa “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Đức tin đi vào từ tai nghe, vang vọng đến con tim rồi được chấp nhận nơi tâm trí. Chấp nhận đức tin chỉ có thể khởi sự bằng kinh nghiệm sống, như thánh Âu-tinh nói: Con sẽ không tìm kiếm Ngài nếu con không gặp Ngài”.Thật vậy, không ai tìm cái, mà mình không biết, từ nơi thâm tâm con người đã có ý tưởng mung lung về Chúa, cho nên có triết gia đã cho rằng con người là con vật có tôn giáo, một cách nào đó cho chúng ta hiểu rằng đức tin đi tìm lý trí. Nghĩa là con người đã sẵn có niềm tin, nay con người đi tìm lý giải cho đức tin của mình, lý trí soi sáng đức tin. Đức tin đi tìm lý trí, thường xảy ra nơi người tín hữu, nhưng cũng có khi lý trí đi tìm đức tin, thường xảy ra nơi người trí thức, nhà bác học.

Hôm nay cầu nguyện cho Ơn Gọi Thiên Triệu. Đa dạng ơn gọi trong Giáo Hội đều là những cách thức khác nhau đáp lại tiến mời gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành. Và chính Thánh Thần nơi anh em lương dân, tác động và làm cho họ nhận ra tiếng Chúa mời gọi họ qua lời giảng của người tông đồ. Chỉ Thánh Thần mới nhận ra tiếng nói của Thánh Thần, như chiếc máy thu thanh có khả năng nhận ra làn sóng của đài phát thanh. Trong công việc truyền giáo, Người rao giảng là dụng cụ trong tay Thiên Chúa, nhà truyền giáo là cơ duyên khơi dậy sự gặp gỡ giữa cá nhân con người và Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, xin cho con biết yêu mến và lắng nghe lời Chúa qua tiếng nói của Giáo Hội, xin cho các mục tử của Chúa ngày càng giống Chúa hơn trong yêu thương và phụng vụ. Amen. Allêluia.

LM. Lui Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH 

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM 

GPKONTUM (14/04/2016) KONTUM

%d bloggers like this: