Một số tin tức

18/04/2016

Trong tinh thần hiệp thông, ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu một số thông tin sau đây của  NGHĨA SINH:

I- HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH TIẾP ĐÓN PĐ GIÁM TỈNH DÒNG PHANXICÔ VIỆT NAM ĐẾN CÔNG TÁC TẠI CHICAGO NGÀY 13 ĐẾN 15/4/2016

TIẾP ĐÓN PĐ GIÁM TỈNH DÒNG PHANXICÔ

NGUỒN :  NghiaSinh Intl, Inc

TIEN NGUYEN (Ban Truyền Thông​)

GPKONTUM (18/04/2016) KONTUM

  

II – LM NHẠC SĨ XUÂN THẢO – CỰU HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH – THUYẾT TRÌNH TẠI HỘI THẢO THÁNH NHẠC TOÀN QUỐC NĂM THỨ 38 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TGP-SG NGÀY 12/04/2016

LM NHẠC SĨ XUÂN THẢO

 NGUỒN: NghiaSinh Intl, Inc

GPKONTUM (18/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: