Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Ngày Ơn Gọi MIỀN KON TUM – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành CN IV PS C (17. 4. 2016)

Ngày Ơn Gọi MIỀN KON TUM – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành CN IV PS C (17. 4. 2016)

18/04/2016

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP

NGÀY ƠN GỌI,

cầu cho ơn thiên triệu linh mục tu sĩ

được tổ chức tại Tòa Giám mục  vào Chúa Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH (17/04/2016).

XIN KÍNH MỜI

PHẦN ĐẦU: TIẾP ĐÓN THAM DỰ VIÊN & CHÀO MỪNG ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM VÀ QUÝ KHÁCH & NGHI THỨC KHAI MẠC

Published on Apr 17, 2016

GPKONTUM (18/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: