Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ Phương Nghĩa (02-05-2016)

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Chánh Xứ Giáo Xứ Phương Nghĩa (02-05-2016)

03/05/2016

Ngày 02/05/2016, Đức Giám mục giáo phận Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ đã bổ nhiệm Linh Mục GIOAN BAOTIXITA HỒ QUANG HUYÊN đảm nhận mục vụ Chánh xứ  Giáo xứ  Phương Nghĩa.

Đức Giám mục Giáo phận chủ tế, trên 30 linh mục đồng tế, cùng đông đảo tu sĩ và giáo dân hiệp thông dâng Thánh lễ bổ nhiệm này. Giáo xứ Phương Nghĩa là một giáo xứ kỳ cựu và đông giáo dân, trên dưới 6000 tín hữu người kinh nằm trong địa bàn Thành Phố Kontum, tỉnh Kontum. Sau khi cha chánh xứ Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận, giáo xứ Phương Nghĩa đã vắng bóng chủ chăn trên 6 tháng, nên Thánh Lễ Bổ nhiệm Tân linh mục Chánh xứ là niềm vui to lớn cho toàn giáo dân trong xứ. Niềm vui đó được thể hiện rõ nét trên từng khuôn mặt của  anh em tín hữu trong giáo xứ.

Cùng chung niềm vui với anh em giáo xứ Phương Nghĩa, mọi gia đình trong Giáo phận dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu chúc Giáo xứ tiến bước trên con đường nên thánh, trở nên chứng nhân sống động như lời nhắn nhủ trong Thánh Lễ bổ nhiệm tốt đẹp này của Đức Cha cũng là nguyên Chánh xứ  Giáo xứ Phương Nghĩa.

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo phận

ĐOẠN VIDEO CLIP THÁNH LỄ BỔ NHIỆM

TÂN LINH MỤC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ PHƯƠNG NGHĨA:

  CHA GIOAN BAOTIXITA HỒ QUANG HUYÊN  .

 

GPKONTUM (03/05/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: