Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Thánh Lễ Bổ nhiệm Tân Linh Mục chánh xứ Đắk Tuk

Thánh Lễ Bổ nhiệm Tân Linh Mục chánh xứ Đắk Tuk

04/05/2016

THÁNH LỄ BỔ NHIỆM TÂN LINH MỤC CHÁNH XỨ ĐĂK TUK

Vào lúc  9 giờ 30 sáng ngày 03 tháng 05 năm 2016, Đức Giám mục dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đắk Tuk và bổ nhiệm linh mục Antôn Vũ Đình Long từ giáo xứ Kon Đŭ, hạt Đắk Hà nằm trên địa bàn xã Đắk Psi, huyện Đắk Hà, về quản nhiệm chánh xứ giáo xứ Đắk Tuk, huyện Đắk Glei, tỉnh Kontum. Đức Giám mục Giáo phận chủ tế, trên 20 linh mục đồng tế, một số đông tu sĩ và trên 1800 giáo dân phần lớn người dân tộc tham dự dâng lễ rất sốt sắng.

Tinh thần đoàn kết yêu thương giữa chủ chăn và đoàn chiên rất thắm thiết. Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên cựu chánh xứ trong Thánh lễ xin nói lời chia tay để đi đảm nhận mục vụ chánh xứ giáo xứ Phương Nghĩa (TP. Kontum) rất xúc động, không thể ngăn được những dòng nước mắt thân tình lăn trên đôi má của cha và của giáo dân đã cùng vui buồn bên nhau, trong tinh thần hòa đồng, phục vụ hy sinh hơn 4 năm qua (14/1/2012 đến 03/05/2016).

Ban mục vụ  Truyền thông giáo phận xin giới thiệu sơ lược tiểu sử giáo xứ Đắk Tuk và một số hình ảnh ghi được trong Thánh Lễ Bổ  nhiệm Tân chánh xứ Đắk Tuk

 

I –SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

 GIÁO XỨ ĐẮK TÚK – GIÁO PHẬN KON TUM

 LƯỢC SỬ GIÁO XỨ

  

 

Đắk Túk nằm trên một địa bàn dài hơn 50 km theo đường mòn Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Giáo Phận Kon Tum năm 2015. Giáo Xứ Đắk Túk có 3.793 giáo dân, trong số đó có 91 người kinh và 3.702 anh em dân tộc thuộc các Sắc tộc Jẻh, Sơđang, Halăng thuộc 14 làng:

+ Yatun I, Yatum II, Đắk Sút I, Đắk Sút II: Xơđang.

+ Đắk Túk, Đắk Glei, Kon Brởi, Môn mang, Bêrê: Jẻh.

+ Đắk Chung I, II, III, Đắk Poi, Long Nang: Halăng.

– Làng Đắk Túk đã có từ xưa, và toàn là những người chưa nhận biết Chúa, họ chỉ sống theo truyền thống của ông bà tổ tiên.

– Tháng 4/1961, có một cố tây tên là Dujon, người mà người ta thường gọi là Bok Lêô Hiong đến làng Đắk Túk để rao giảng lời Chúa.

– Năm 1962-1965, Bok Lêô Hiong thường đến đồn Đắk Sút và nông trường chè để dâng thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật cho đến khi đồn và nông trường bị  giải tán vào năm 1965.

– Năm 1966, Toàn làng Đắk Túk, vì lý do chiến tranh đã về định cư tại Đắk-Tô và cũng sinh hoạt tôn giáo tại đó và rất nhiều người đã được rửa tội tại đây. Đến năm 1975 toàn làng lại trở về Đắk Túk .

– Sau năm 1975, Chú Brởih là Yao phu tưởng của làng Đắk Túk hiện nay ( được rửa tội năm 1963, tại Kon Tum) và Chú Brem (được rửa tội năm 1968, tại Đắk Tô).

– Từ năm 1975-1997 Bok Giuse Nguyễn Thanh Liên, cha xứ GX Chính Tòa, đồng thời phụ trách luôn anh em Xơ đang và Jẻh thỉnh thoảng có lên Đắk Túk để giải tội và cử hành bí tích thánh thể tại đây.

– Từ năm 1997-2000, Cha Simon Phan Văn Bình, lúc đó phụ trách anh em Xơđang, cũng thỉnh thoảng đến đây cử hành các bí tích.

– Năm 2003, Lm Giuse Nguyễn Thanh Liên, với tư cách là Cha Tổng Đại Diện của Giáo Phận Kon Tum, hay đến Đắk Túk và các làng xung quanh đây để cử hành các bí tích.

– Đầu năm 2006, Giám mục Giáo Phận bổ nhiệm Lm Phêrô Trần Công Minh, làm phó cho Cha Giuse Liên tại Đăk Mót, đồng thời phụ trách vùng Đắk Jấk và Đắk Túk cũng thỉnh thoảng có lên Đắk Túk để dâng lễ và cử hành các bí tích.

– Cuối năm 2006, Giám Mục lại bổ nhiệm Lm Hierônimô Lê Đình Hùng làm Phó Xứ Đắk Mót, phụ trách Vùng Đắk Glei thường xuyên cử hành thánh lễ mỗi Chúa Nhật tại các làng trong Giáo Xứ Đắk Túk  và thi hành các việc mục vụ khác.

– Cuối năm 2008, Lm Gb, Hồ Quang Huyên được bổ nhiệm làm phó Cha Giuse tại Đắk Mót và phụ trách vùng Đắk Glei.

Ngày 14/1/2012 . Lm Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên được bổ nhiệm phụ trách Đắk Túk.

– Hiện nay hầu hết tại các làng khi cử hành thánh lễ đều phải làm ngoài trời, bởi vì các nhà nguyện đều rất nhỏ chỉ đủ cho khoản hơn 100 người ở trong nhà nguyện, nên khi mưa nắng rất tội nghiệp cho giáo dân.

Năm 2016: số giáo dân người dân tộc 3927 người  và người kinh : 95 người

03/05/2016 : Đức Giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị bổ nhiệm cha Antôn Vũ Đình Long từ giáo xứ Kon Du, hạt Đak Hà nằm trên địa bàn xã Đak Psi, huyện Đak Hà, về quản nhiệm chánh xứ Đak Tuk.

MỘT SỐ HÌNH

 

 

II – PHẦN VIDEO THÁNH LỄ : ĐẦU LỄ & BÀI GIẢNG

GPKONTUM (04/05/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: