Chúa Đã Về Trời

08/05/2016

CHÚA ĐÃ VỀ TRỜI

 

 

Nghĩa vụ xong Chúa về trời

Ngôi Ba gởi lại sáng Lời Chúa ban

Bê-ta-ni-a cúi nhận Ơn lành

Lòng hoan dạ hỉ kết thành hoa dâng

 

Nến đèn sáng rực mọi đàng

Chuông ngân giục dậy muôn ngàn thiên thu

Thiên thu không vướng cõi mù

Để tâm an lạc mà tu kiếp này

 

Trả cho trần thế đọa đày

Tình nồng vội vã tháng ngày nhớ nhau

Phù vân mà cũng nhiệm mầu

Tên người đem xóa ở đâu cũng còn

 

Lạy Cha tình nghĩa sắt son

Mầu mè là những cỏn con tình đời

Tình Cha mới rạng đất trời

Huy hoàng một thuở cuối đời con đây

Về trời nhưng Chúa có hay./.

 

Sơn Nữ Phà Ca

 GPKONTUM (08/06/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: