Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó Bà Cố Maria Phạm Thị Xuân Mai

Cáo Phó Bà Cố Maria Phạm Thị Xuân Mai

12/05/2016

VPTGM kính báo

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum,

và Gia đình Thầy Phaolô Nguyễn Xuân Mai

thuộc Tu Đoàn Naza – Giáo Phận Kontum

Trân trọng báo tin

Bà Cố Maria Phạm Thị Xuân Mai

Sinh : 1930, tại Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định

Địa chỉ: Xóm Giáo 2 – Giáo Xứ Hiếu Đạo, thành phố Pleiku

 

Đã được Chúa gọi về vào lúc 05giờ00 Thứ tư ngày 11.5.2016

tại tư gia thuộc giáo xứ Hiếu Đạo

Hưởng thọ : 86 tuổi.

 Thánh lễ An Táng lúc 14hgiờ00 Thứ sáu, ngày 13.5.2016

tại Nhà Thờ Thăng Thiên, Hạt Pleiku

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM kính báo

GPKONTUM (12/05/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: