Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Lá Thư Chung của Giáo phận VINH.

Lá Thư Chung của Giáo phận VINH.

13/05/2016

 

Trong cùng một niềm tin, đức ái và hiệp thông, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin chia sẻ những tâm tình âu lo CỦA ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP, VỊ MỤC TỬ của Giáo phận VINH về THẢM HỌA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG được bày tỏ qua LÁ THƯ CHUNG (13/05/2016) sau đây.

XIN CLICK VÀO

LÁ THƯ CHUNG 

 

NGUỒN: BAN TRUYỀN THÔNG GIAO PHẬN VINH
Đường dẫn: http://giaophanvinh.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=12594

GPKONTUM (13/05/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: