Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

13/05/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Chúa Nhật

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Cv 2, 1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

 

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 Bài Suy Niệm

 Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, đồng hiện hữu và đồng bản thể với Thiên Chúa, ngay khi vũ trụ chưa thành hình thì “Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2). Tất cả sinh hoạt của Thiên Chúa đều được thực hiện bằng Thần khí của Thiên Chúa. Thần khí là năng lực hoạt động của Thiên Chúa. Trong biến cố nhập thể: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35). Chính Thánh Thần dẫn Chúa Giêsu vào trong hoang địa (x.Lc 4,2). Trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu, chính Thánh Thần thực hiện: “Bỗng đất rung chuyển dữ dội: thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tản đá ra.” (Mt 28,2). Khi còn ở trần gian Chúa Giêsu nhiều lần hứa ban Thánh Thần và Người quả quyết nếu Người không đi thì Thánh Thần sẽ không đến. Và thật sự Chúa Giêsu đã trở về trời, chấm dứt thời gian xuất hiện hữu hình. Giữ lời hứa, Người sai Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội trong ngày Lễ Ngủ Tuần (Bài đọc 1. Cv 2,1-11).

Lửa, gió, hơi thở, áng mây, lưỡi lửa, chim bồ câu, là những ảnh biểu tượng về Chúa Thánh Thần. Trong Lễ Ngủ Tuần: gió mạnh lùa vào nhà là dấu chỉ nói lên sức năng động bùng nổ nơi các tông đồ, biếng các ông từ những người nhát đảm sợ sệt trở thành những người can đảm mở toang cửa, đứng ra làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, biến các ông từ ngư phủ ít học trở thành chứng nhân biện luận mạch lạc có sức thuyết phục trước công chúng. Lưỡi lửa tức khả năng diễn tả tư tưởng cộng với sự nhiệt thành rao giảng. Sự kiện nói tiếng lạ hôm đó, ngày nay Giáo Hội còn tiếp tục nói rất nhiều ngôn ngữ, Kinh Thánh Tân Ước đã được dịch ra 1.163 thứ tiếng, đó chẳng phải là Giáo Hội đang nói tiếng lạ đó sao? Thánh Thần luôn hoạt động trong Giáo Hội, như các tông đồ quả quyết “ Thánh Thần và chúng tôi làm chứng”. Thánh Thần là món quà phục sinh mà Chúa Giêsu Kitô trao ban cho các tông đồ mỗi khi Người hiện ra “ Bình an cho anh em! Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”(Bài Tin Mừng Ga 20,21-22). Người thổi hơi như hơi thở ban đầu của Tạo Dựng mới. Lịch sử cứu độ không khép lại với lễ Phục Sinh, nhưng vào ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là thời điểm Phục Sinh bén lửa, cháy bùng và lan rộng, Đức Giêsu trở nên đồng thời với mọi người, ở mọi thời đại, đối với mọi màu da và mọi văn hóa. Chính lúc này Giáo Hội được khai sinh.

Nói được rằng linh hồn của Giáo Hội chính là Chúa Thánh Thần. Bỏ hồn đi xác còn ra gì ? Giáo chủ Ignatios de Lattaquie đã phát biểu trong đại hội đại kết tại Upsal: “Không Thánh Thần, Thiên Chúa quả thực xa xôi. Đức Kitô chìm quên trong quá khứ, Tin Mừng chỉ là văn tự chết khô. Giáo Hội có gì khác hơn tổ chức trần thế. Quyền bính chỉ để cai trị. Truyền giáo là tuyên truyền. Phụng tự có khác chi đồng bóng. Nhưng trong Thánh Thần: Vũ trụ vươn cao, rên siết vì Nước Trời sinh hạ. Đức Kitô phục sinh cư ngụ cõi người ta. Tin Mừng đổ tràn sức sống. Giáo Hội thể hiện mối hiệp thông của Ba Ngôi. Giáo quyền là phục vụ giải phóng. Truyền giáo là một lễ Hiện xuống. Phụng vụ sống lại quá khứ và mở cửa tương lai. Sinh hoạt của con người trở nên thần thiêng cao cả” (Rapport d’Upsal 1968 Conseil Oecumenique des Eglises. trang 297. Genève, 1969).

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến và canh tân bộ mặt trái đất, xin đổi mới lòng con, cho con biết canh tân đời sống để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Amen. Allêluia.

 

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (13/05/2016) KONTUM

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: