Home > Giáo Phận KonTum, Sách Báo, TàiLiệu, TinTức > Bản Tin Giáo Phận Số 4 và 5 Năm 2016

Bản Tin Giáo Phận Số 4 và 5 Năm 2016

20/05/2016

Bản Tin Giáo Phận Số 4 và 5 Năm 2016

 

 XIN CLICK

BẢN TIN GIÁO PHẬN 4&5 NĂM 2016

 

GPKONTUM (20/05/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: