Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Hội Yao Phu, TinTức, Video > Lễ Bế Giảng Năm Học Yao Phu (khóa 2013-2016) – Phần 1, Tổng Kết – Phát Thưởng

Lễ Bế Giảng Năm Học Yao Phu (khóa 2013-2016) – Phần 1, Tổng Kết – Phát Thưởng

22/05/2016

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC YAO PHU 2013 – 2016

TẠI CHỦNG VIỆN THỪA SAI GIÁO PHẬN KON TUM 20.6.2016

DO ĐGM. GP. KON TUM CHỦ SỰ

PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT + PHÁT THƯỞNG + TẶNG QUÀ

HUẤN DỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GP. KONTUM

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on May 20, 2016
GPKONTUM (22/05/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: