Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Hội Yao Phu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bế Giảng Khóa Học Yao Phu (năm 2016) – Phần 2: Phụng Vụ Thánh Thể

Thánh Lễ Bế Giảng Khóa Học Yao Phu (năm 2016) – Phần 2: Phụng Vụ Thánh Thể

22/05/2016

THÁNH LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC YAO PHU TẠI CHỦNG VIỆN THỪA SAI,

GIÁO PHẬN KON TUM 20 5 2016 

DO ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ

PHẦN 2: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on May 21, 2016
GPKONTUM (22/05/2016) KONTUM

%d bloggers like this: