Home > Ban MV-ĐoànThể, BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Hội Yao Phu, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Các Chú Yao Phu Tại Giáo Phận (20/05/2016)

Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Các Chú Yao Phu Tại Giáo Phận (20/05/2016)

22/05/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu

ĐOẠN VIDEO CLIP:

THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC CÁC YAO PHU TẠI GIÁO PHẬN KON TUM (20/5/2016 )
PHẦN 1: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & BÀI GIẢNG CỦA ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM

 

NGUỒN : cuong Mai Tu

Published on May 21, 2016
GPKONTUM (22/05/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: