Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời Giáo Xứ Đăk-jâk

Thiệp Mời Giáo Xứ Đăk-jâk

24/05/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển.

Kính gửi: Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý chú Yao Phu và Quý Chức Việc trong Giáo Phận.

Nhờ Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ Đăk-jâk chúng con được phép xây dựng Nhà thờ sau hơn 40 năm chờ đợi.

Được sự đồng ý của Đức Cha Alosio, Giám mục Giáo phận Kontum, chúng con tổ chức Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà thờ vào lúc 9h30 sáng thứ hai, ngày 06/06/2016.

Chúng con xin kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý chú Yao Phu và Quý Chức Việc đến tham dự Thánh lễ để cùng với chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân to lớn này.

Chúng con rất mong được đón tiếp Quý Vị trong ngày trọng đại ấy.

T/M Bà con giáo dân Gx. Đăk-jâk

 

Lm. Đa-minh Trần Văn Vũ, chánh xứ

 

Kính mời

 

Advertisements
%d bloggers like this: