Home > Gia Đình Ơn Gọi, LM-Tu Sĩ, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Giáo Luật Và Hôn Nhân Gia Đình

Giáo Luật Và Hôn Nhân Gia Đình

25/05/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum

xin hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo phận

một số đề tài dày công nghiên cứu của

Cha  GIUSE TRẦN NGỌC TÍN

về GIÁO LUẬT VÀ HÔN NHÂN GIA  ĐÌNH.

Mặc dầu đang đảm trách Chánh xứ Giáo xứ Phương Quý trên 4000 tín hữu kinh cũng như dân tộc, cha đã hy sinh dành nhiều thời gian và tâm huyết để biên soạn thành sách hoàn chỉnh những lãnh vực cam go, nhưng thiết thực mục vụ cho linh mục tu sĩ và đời sống đức tin của người tín hữu nói chung.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cha  GIUSE TRẦN NGỌC TÍN.

Sau đây là sơ lược tiểu sử tác giả.

Trong giai đoạn đầu, chúng tôi xin đăng lên Trang Mạng Truyền thông Gp. Kontum:

“GIÁO LUẬT VÀ QUY TẮC TỔNG QUÁT”

 

I – TIỂU SỬ.

Giuse Trần Ngọc Tín 1954
Tiến sĩ Giáo Luật

Giuse Trần Ngọc Tín

Sinh ngày 15-10-1954 tại Lạng Sơn
1964-1969: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum
1969-1973: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum tại Đà Lạt
1973-1974: Dạy học tại Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum
tại Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt
1974-1977: Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt
1989-1991: Học thần học tại Sài Gòn
1994-1998: Giúp xứ Thăng Thiên
25-8-1998: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum
1998-1999: Phó xứ Chính tòa Kon Tum
1999-2004: Du học tại Pháp.
Tốt Nghiệp Đại học với học vị Tiến sĩ Giáo luật hạng tối ưu
với lời khen của Ban Giám khảo (maxima cum laude)
2006-2011: Chính xứ Plei Jơdrâp.
Đại diện Tư pháp, chánh án Tòa án hôn phối giáo phận.
2011 đến nay: Chính xứ Phương Quý. Vẫn là chánh án Tòa án hôn phối.
Hiện là Giáo sư Giáo luật tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế.

II – GIÁO LUẬT VÀ QUY TẮC TỔNG QUÁT

XIN CLICK VÀO

GIÁO LUẬT VÀ QUY TẮC TỔNG QUÁT

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: