Home > Văn Phòng TGM > Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 06/2016

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 06/2016

25/05/2016

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 06.2016:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 16giờ00 Thứ Ba, ngày 07.06.2016 (Không có Thánh Lễ)

Xin Quý Cha tham dự đông đủ.

+ Xin Quý Cha xem lại bảng phân phòng vì có thay đổi (xin mở file kèm trong Email)

VP xin cảm ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/05/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: