Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Chàng Thanh Niên Sống Lại – Chúa Nhật Thường Niên 10 Năm C

Chàng Thanh Niên Sống Lại – Chúa Nhật Thường Niên 10 Năm C

03/06/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Chúa Nhật Thường Niên 10 Năm C

1V 17, 17-24; Gl 1, 11-19; Lc 7,11-17

 CHÀNG THANH NIÊN SỐNG LẠI

 

 

 Bài suy niệm

 Điều gây ngạc nhiên trong các bài đọc phụng vụ hôm nay là Bài Đọc 1 trích Sách Các Vua (1V 17, 17-24) và Bài Tin Mừng Luca (Lc 7,11-17), cả hai bài có cùng một nội dung là tường thuật sự phục sinh của hai người thanh niên, con trai của hai bà góa, cho dù tiên tri Ê-lia và thánh Luca sống cách nhau 9 thế kỷ. Việc nầy muốn nói lên điều gì ? Chắc hẳn muốn nói đến hiệu năng miên trường của sách Thánh được thực hiện qua thời gian, muốn nói đến ơn cứu độ phổ quát dành cho bất cứ ai đón nhận Thiên Chúa. Chắc chắn thánh Luca biết đến Sách Các Vua, mà ngài sử dụng để nói lên sự viên mãn của Kinh Thánh đã được thực hiện tròn đầy nơi Đức Giêsu.

Như chúng ta biết, ý nhắm trước hết của tác giả Luca là viết Tin Mừng cho dân ngoại, ngài nhấn mạnh đến Đức Giêsu thành Na-da-rét là Đấng Cứu Tinh, là Đức Ki- tô (Đấng được xức dầu) mà muôn dân hằng mong đợi. Người là Mô-sê mới và là Ê-li-a mới có quyền năng trên trời dưới đất, mà quyền năng lớn nhất là phục sinh kẻ chết, chứng tỏ Người là Chúa sự sống. Người đã được loan báo qua hình ảnh các tiên tri và đặc biệt qua tiên tri Ê-li-a trong Cựu Ước; và hôm nay trong Tân Ước, Người thật sự đã đến và thực hiện một cách dễ dàng điều mà tiên tri Ê-li-a đã thực hiện một cách khá khó khăn khi làm cho kẻ chết được phục sinh.

Điều làm chúng ta suy nghĩ chiêm niệm về phép lạ làm cho hai người thanh niên sống lại là: Cả hai bà mẹ đều ở trong hoàn cảnh góa bụa, cả hai đều có chỉ một con trai duy nhất để trông chờ; cả hai bà đều là người ngoại giáo, một bà ở Xa-rép-ta được tiên tri Ê-li-a gia ân cứu sống con trai đã chết, và bà kia ở Na-in vùng Ga-li-lê thuộc dân ngoại, được gặp Chúa Giêsu trên đường đưa xác con ra nghĩa địa. Qua lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy trỗi dậy! Người chết liền ngồi lên”(c.14-15). Cuộc sống bình thường và tình cảm thân thương giữa hai mẹ con, bỗng chốc đứa con trai ngã lăn ra chết, và đột xuất được cứu sống khỏi thần chết và trao trả về cho bà mẹ. Cả hai thanh niên đã được cứu sống khỏi tử thần cách lạ lùng. Khi đón nhận lại con, bà góa Xa-rép-ta lên tiếng ca tụng nhà tiên tri: “Vâng bầy giờ tôi biết ông là người của Thiên Chúa, và lời Đức Chúa do miệng ông nói ra là đúng” (Bài Đọc 1. câu 24); còn ở Na-in khi “Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ” dân chúng cất tiếng tôn vinh: “Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: ‘Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người’” (câu16). Cả hai bà góa đã ca tụng tính hoàn vũ của ơn cứu độ và cả hai bà đã tuyên xưng Thiên Chúa thật sự là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Xứ Xa-rép-ta và Na-in đều là vùng đất dân ngoại đã được cứu độ, sự việc cho thấy bất cứ ai đón tiếp người của Thiên Chúa thì cũng được Thiên Chúa cứu độ. Ơn cứu độ được ban tặng cách nhưng-không do lòng tốt vô biên của Thiên Chúa.

Cộng đoàn Ki-tô hữu đầu tiên khi đọc lại các biến cố nầy trong sách Các Vua và trong Tin Mừng Luca dưới ánh sáng Phục Sinh chắc sẽ liên tưởng đến Người Con Một khác, vai vác thập giá, bị điệu ra khỏi thành thánh để chịu đóng đinh, và được gặp lại mẹ trong huy hoàng phục sinh. Nhờ Người Con nầy, mà đã có biết bao nhiêu tỷ người con khác tìm được sự sống của Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội. Hai cuộc phục sinh của thanh niên là dấu chỉ khẳng định Thiên Chúa hằng sống có đầy quyền năng làm cho kẻ chết được sống lại và ban cho họ sự sống của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa là nguồn sự sống và là sự sống lại. Chúa luôn quan tâm đến người nghèo và ban phát ơn cứu độ cho tất cả những ai đón nhận Tin Mừng. Con tuyên xưng Chúa thật sự là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Amen.

 Lm Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (03/06/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: