Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, Video Bài Giảng > Tìm hiểu về: Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tìm hiểu về: Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

03/06/2016

Tìm hiểu về: Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sự tôn sùng Thánh Tâm là hình thức đặc biệt của việc tôn sùng Chúa Giêsu. Trái Tim Chúa Giêsu, cũng như trái tim mọi người, thuộc về Bản Thân Người, nên đáng được tôn thờ.
Từ thời thánh Gioan và Phaolô, trong Giáo Hội luôn có hình thức sùng kính Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng vì quá yêu thế gian, nên đã ban Con Một Mình. Giáo Hội sùng kính Tình Yêu Chúa Giêsu vì Người đã ban chính mạng sống mình cho chúng ta. Nhưng đây không phải là sự sùng kính Thánh Tâm, vì sự sùng kính không nhắm đến Trái Tim Chúa Giêsu như một biểu tượng của Tình Yêu Người dành cho chúng ta.
Sang thế kỷ 11 và 12, chúng ta mới thấy xuất hiện việc sùng kính Thánh Tâm. Hình ảnh Vết Thương nơi Trái Tim Chúa biểu hiệu cho vết thương Tình Yêu. Nhiều vị thánh có công khơi lên lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa như thánh Anselmo, thánh Bernadino, thánh Gertrude, thánh Bernard, thánh Bonaventura.
Từ thế kỷ 13 tới thế kỷ 16, lòng sùng kính này bắt đầu được quảng bá, nhưng hầu hết chỉ nơi các dòng tu, hay nơi những Linh Hồn thánh thiện mới đặc biệt tôn sùng Thánh Tâm. Lòng tôn sùng này chưa được phổ biến rộng khắp, ngoại trừ lòng tôn sùng Năm Vết Thương Chúa, trong đó Vết Thương nơi Trái Tim là hình ảnh nổi bật nhất. Có lẽ dòng Phanxico có công nhất trong việc phổ biến sự tôn sùng Năm Vết Thương Chúa…

KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

NGUỒN: Công Giáo

Published on May 30, 2016
GPKONTUM (03/06/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: