Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tuyển sinh năm 2016 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum.

Tuyển sinh năm 2016 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum.

07/06/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tuyển sinh năm 2016 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum. 

( file đính kèm)

TUYỂN SINH CVTS KONTUM 2016

 

VPTGM

GPKONTUM (07/06/2016) KONTUM
%d bloggers like this: