Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Lễ Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô và Thường Huấn

Lễ Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô và Thường Huấn

17/06/2016

 Lễ Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô & thường huấn

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha:

 1. Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô:

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

* Thời gian: 5g00 sáng thứ Ba, ngày 21.6.2016

 1. Khóa Thường huấn:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum

* Thời gian: từ 9g00 sáng thứ Ba, ngày 21.6 đến 12g00 trưa thứ Sáu,

   ngày 24.6.2016 (xin mở file kèm).

Kính mời Quý Cha đến tham dự.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN

Từ 21.6 đến 24.6.2016

Tại Tòa Giám Mục Kon Tum

Thứ Ba   (21.06.2016)

 • 09g00 :    Khai mạc
 • 10g00 :    Giải lao
 • 10g15 :    Gặp chung
 • 11g15 :    Nghỉ
 • 11g30 :    Cơm trưa
 • 14g00 :    Thức dậy
 • 14g15 :    Gặp chung
 • 15g15 : Giải lao
 • 15g30 :    Gặp chung
 • 16g30 :    Nghỉ
 • 18g00 :    Cơm tối

Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu (22, 23, 24. 6.2016)

 • 04g30 : Thứ dậy.
 • 05g00 : Thánh Lễ (Kinh Sáng riêng)
 • 06g30 : Ăn sáng
 • 08g00 : Gặp chung
 • 09g00 : Giải lao
 • 09g30 : Gặp chung
 • 10g30 : Nghỉ
 • 11g30 : Cơm trưa
 • 14g00 :    Thức dậy
 • 14g15 :    Gặp chung
 • 15g15 : Giải lao
 • 15g30 :    Gặp chung
 • 16g30 :    Nghỉ
 • 18g00 :    Cơm tối

Thứ Sáu   (24.6.2016)

 • 10g45 :    Bế mạc khóa thường huấn
 • 11g30 : Cơm trưa – Giải tán

 

VPTGM

 

Advertisements
%d bloggers like this: