Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

27/06/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá

cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

WHĐ (25.06.2016) – Hôm nay, thứ Bảy 25-06-2016, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, cho đến nay là Chưởng ấn và Thư ký của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiệu toà Liberalia”.

(Nguồn: http://press.vatican.va/)

Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
 
 

 

XIN CLICK

TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG 

 

 

WHĐ

GPKONTUM (27/06/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: