Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 7/2016

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 7/2016

28/06/2016

Kontum, ngày 27.6.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha:

        1- Tĩnh tâm linh mục tháng 7.2016: tĩnh tâm theo Miền.

– Miền Kontum: Thông báo sau

– Miền Pleiku: 

* Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

* Thời gian: từ 8giờ đến 12 giờ Thứ Ba, ngày 05.7.2016

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

       2- Văn phòng xin Quý Cha tiếp tục gửi tiền cứu trợ Miền Trung (tiền cảo ngày CN 19.6) về VPTGM (danh sách xin mở file kèm).

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

XIN CLICK

TIỀN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG

 

GPKONTUM (28/06/2016) KONTUM

 

%d bloggers like this: