Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Mừng Bổn Mạng Phêrô và Phaolô

Mừng Bổn Mạng Phêrô và Phaolô

28/06/2016

Mừng Bổn Mạng Phêrô và Phaolô

TGM Kontum

Trọng kính Đức Cha Phêrô, Quý Cha Phêrô và Phaolô, Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ,

Văn Phòng TGM Kontum chúng con xin kính chuyển đến Đức Cha Phêrô, Quý Cha Phêrô và Phaolô, Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ thư chúc mừng của Đức Cha Aloisiô, giám mục giáo phận Kontum nhân ngày lễ Bổn Mạng Phêrô và Phaolô.

Kính.

VPTGMKT

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

XIN CLICK

THƯ CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Advertisements
%d bloggers like this: