Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Giáo phận Vinh : Trên 100 SVHS Tham Dự Khóa Tập Huấn Huynh Trường Hè 2016

Giáo phận Vinh : Trên 100 SVHS Tham Dự Khóa Tập Huấn Huynh Trường Hè 2016

29/06/2016

Giáo phận Vinh : Trên 100 SVCG

tham dự Khoá Tập huấn Huynh trưởng Hè 2016

XIN CLICK

SINH VIÊN CÔNG GIÁO GP. VINH

GPKONTUM (29/06/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: