Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Sai Đi Truyền Giáo

Sai Đi Truyền Giáo

01/07/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Chúa Nhật Thường Niên 14 Năm C

Is 66 10-14c; Gl 6,14-18;Lc 10,1-2.17-20

SAI ĐI TRUYỀN GIÁO

 

 

Bài suy niệm

Sau một đêm dài tỉnh thức cầu nguyện với Cha ở trên núi , sáng ngày Chúa Giê su tuyển chọn Mười Hai người trong nhóm các môn đệ làm Tông Đồ (có nghĩa người được sai đi) (Lc 6,12-16). Con số Mười Hai nhắc lại con số các chi tộc của dân Ítraen cũ, nó cũng biểu tượng cho dân Thiên Chúa mới được thiết lập trên 12 tông đồ, như là 12 cột trụ của Giáo Hội, Dân mới, Dân Thiên Chúa. Và “Người đã sai họ đi công bố nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc9,2). Công việc còn bao la, nhưng Người biết giờ của Người đã gần đến, Người đã quyết tâm đi lên Giêrusalem để chịu nạn (Lc 9,51), trong bối cảnh đó Người chỉ định thêm 72 môn đệ nữa và sai cứ hai người vào các thành và các làng mà Người sẽ đến (Bài Tin Mừng. Lc 10,1-12.17-20). Nhóm 72 đã thành công và họ hớn hở trở về báo tin vui cho Chúa Giê- su.

Sai cứ hai người một”, theo quan niệm của người Do-thái, chứng của hai người thì đáng tin. Vào thời Công vụ Tông đồ  chúng ta thấy từng cặp đi với nhau, nhưng Saolô và Banaba (Cv13,2-4), Banaba và Máccô, Phaolô và Xila (CV 15,39-40). Con số 72 biểu tượng cho toàn thể dân ngoại, dựa vào sách Sáng Thế chương 10, chương nói về các con ông Nôê sau lụt đại hồng thủy. Con số nói lên tính phổ quát của sứ mạng truyền giáo được trao cho Hội Thánh, đồng thời cũng nói lên sự mở cửa cho dân ngoại đón nhận đức tin. Tin Mừng Chúa Kitô không độc quyền dành cho bất cứ ai, tất cả mọi dân tộc đều được mời tham dự. Khi còn tại thế Chúa Giêsu đã miệt mài rao giảng và ra lệnh cho các môn đệ đem Tin Mừng đến cho muôn dân. Không những vậy đã ba lần Chúa Giêsu đi về phía dân ngoại khi Người vượt biển Galilê sang vùng đất dân ngoại, trừ quỷ và cho quỷ nhập vào đàn heo chết chìm dưới biển và Chúa đã làm những phép lạ ở đó nữa. Vượt biển là vượt biên trong tâm trí, diễn tả sự xóa bỏ tính cục bộ, nêu cao tính phổ quát của ơn cứu độ.

Lệnh truyền giáo của Chúa Kitô trở thành bản tính của Giáo Hội đến nỗi Công Đồng Vaticanô II dạy: Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Do đó một Giáo Hội không truyền giáo là một Giáo Hội lụi tàn, mất sức sống. Một Kitô hữu không truyền giáo là Kitô hữu èo uột. Sứ mạng nầy được Chúa Kitô phục sinh trao cho các môn đệ trước khi ngự về trời như lời tran trối: “Các con hãy ra đi rao giảng cho muôn dân”. Chúa Giêsu cũng đã thi hành sứ mệnh nầy, Người là đệ nhất Thừa Sai của Thiên Chúa, việc nầy cho hiểu rằng khi rao giảng Tin Mừng, người Kitô hữu tham dự vào cùng một sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô, một sứ mệnh cao cả làm cho người lương dân trở thành con Thiên Chúa và được tham dự sự sống của Thiên Chúa. Sống trên đất Tây Nguyên này, người Kitô hữu dễ dàng ý thức sứ mệnh nầy, khi chung sống với các anh chị em thuộc sắc tộc khác nhau. Đây là sứ mệnh không biên giới, mà cho đến hôm nay, nhu cầu cấp thiết vẫn như ngày đầu thành lập Giáo Hội. Việt Nam chỉ có 7% dân số chấp nhận đức tin công giáo, là nước thứ hai của Châu Á sau Phi luật Tân có số tín hữu cao nhất. Sau 2000 năm, con số người tin theo Đức Giêsu Ki-tô mới chỉ có 1/6 mà thôi. Sứ mệnh quá lớn so với số thợ gặt quá ít ỏi, cần phải xin thêm thợ lành nghề. Một gương mặt chuẩn mực cho tất cả chúng ta trong rao giảng đó là thánh Phaolô, ngài “Chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa Giêsu Kitô” ( Bài đọc 2. Gl 6,14-18). Chúa Kitô thập giá là đối tượng duy nhất của lời Ngài rao giảng, chứ không phải chính trị, kinh tế hay văn hóa. Ngài chỉ muốn rao giảng Đức Ki-tô bị đóng đinh trên thập giá chứ không phải một đức Ki-tô vinh quang hào nhoáng.

Lạy Chúa Giêsu, sứ mệnh truyền giáo là mẫu số chung cho mọi Kitô hữu, tuy nhiên con mấy khi quan tâm đến vấn đề nầy, chưa kể là xa lạ, dù con đang sống trên phần đất truyền giáo Tây Nguyên. Xin cho con ý thức và góp phần nhỏ mọn của mình vào sứ mệnh cao cả Chúa truyền ban. Amen

Lm. LUY GONZAGA NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (01/07/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: