Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thư Mời Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Cố Đa-minh Mai Ngọc Lợi

Thư Mời Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Cố Đa-minh Mai Ngọc Lợi

03/07/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thư Mời đến Quý Cha.

KONTUM (03/07/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: