Archive

Archive for 05/07/2016

Hội Nhập Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên Trong Phụng Vụ

05/07/2016 Leave a comment

Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin kính giới thiệu cuộc trao đổi giữa Lm. Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng ban Truyền Thông Gp. Kontum với Lm. Giuse Nguyễn Đức Chương – Chánh xứ Gx. Plei Rơhai – Gp. Kontum về hội nhập văn hóa trong Phụng Vụ tại Nt. Plei Rơhai, 04/07/2016.

Trong câu chuyện việc chế tác một số nhạc cụ mang tiết điệu Cồng Chiêng Tây Nguyên. Lm. Giuse Nguyễn Đức Chương sống suốt 44 năm (1972 – 2016) liên tục ở với các anh em bổn đạo các sắc tộc. Ngài có tâm “Hội Nhập Văn Hóa”, nhưng với lòng kiêm tốn, ngài cho rằng “ “Con chỉ có tâm mà chưa có tầm”; con ước mong, một ngày không xa, tiếng đàn ống kẽm, chiêng Mini, bộ cồng chiêng truyền thống sẽ vang khắp các buôn làng, các xứ đạo, rất mong các cha sẽ giúp cho con em có các nhạc cụ trên để sử dụng trong Phụng vụ Thánh”.

GPKONTUM (05/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

Hôm nay, chúng tôi, Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum, xin giới thiệu đến quí vị một công việc, tạm gọi là “Hội Nhập Văn Hóa” trong việc chế tác một số nhạc cụ mang tiết điệu Cồng Chiêng Tây Nguyên.

 

 

Chúng tôi nói tới linh mục Giuse Nguyễn Đức Chương, một vị thừa sai cao tuổi, trong suốt 44 năm từ 1972 tới 2016, liên tục ở với các anh em bổn đạo các sắc dân: Sê đăng, Rơngao, Banar, Jarai. Hiện nay, cha đang ở xứ Plei Rơhai, tỉnh Kontum. Để công việc được thứ tự chúng tôi xin đặt các câu hỏi để linh mục trả lời:

XIN XEM TIẾP…