Archive

Archive for 06/07/2016

Tĩnh tâm linh mục tháng 7.2016 Miền Kontum

06/07/2016 Leave a comment

Tĩnh tâm linh mục tháng 7.2016 Miền Kontum

TGM Kon Tum

Kontum, ngày 04.7.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha Miền Kontum

  1. Tĩnh tâm tháng 7.2016: 

* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

* Thời gian: từ 8giờ đến 12 giờ Thứ Hai, ngày 11.7.2016

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

  1. Văn phòng xin Quý Cha tiếp tục gửi tiền cứu trợ Miền Trung (tiền cảo ngày CN 19.6) về VPTGM.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (06/07/2016) KONTUM