Archive

Archive for 07/07/2016

Cuộc Trao Đổi Về Hội Nhập Văn Hóa Tây Nguyên Trong Phụng Vụ

07/07/2016 Leave a comment

Cuộc Trao Đổi Về Hội Nhập Văn Hóa Tây Nguyên Trong Phụng Vụ 

Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin kính giới thiệu cuộc trao đổi giữa Lm. Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng ban Truyền Thông Gp. Kontum với Lm. Giuse Nguyễn Đức Chương – Chánh xứ Gx. Plei Rơhai – Gp. Kontum tại Nt. Plei Rơhai ( 06/07/2016) về Hội nhập Văn hóa trong Phụng Vụ .

Trong câu chuyện tại nơi chế tác một số nhạc cụ mang tiết điệu Cồng Chiêng Tây Nguyên, Lm. Giuse Nguyễn Đức Chương sống suốt 44 năm (1972 – 2016) liên tục ở với các anh em bổn đạo các sắc tộc cho bíêt Ngài có tâm “Hội Nhập Văn Hóa”. Nhưng với lòng khiêm tốn, ngài cho rằng “ “Con chỉ có tâm mà chưa có tầm”; con ước mong, một ngày không xa, tiếng đàn ống kẽm, chiêng Mini, bộ cồng chiêng truyền thống sẽ vang khắp các buôn làng, các xứ đạo, rất mong các cha sẽ giúp cho con em có các nhạc cụ trên để sử dụng trong Phụng vụ Thánh”.

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (07/07/2016) KONTUM

ĐOẠN VIDEO CLIP