Archive

Archive for 09/07/2016

Người Nhân Hậu

09/07/2016 Leave a comment

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Chúa Nhật Thường Niên 15 Năm C

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

 

NGƯỜI NHÂN HẬU

 

 

Bài suy niệm

 Hôm nay là Chúa Nhật của người Samari nhân hậu. Lời Chúa soi sáng buổi cử hành phụng vụ và mặc cho nó tính phong phú và sâu rộng, dĩ nhiên đừng coi đây là bài học thuần túy luân lý (chỉ dạy làm điều thiện, tránh việc ác). Chuyện người thông luật hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để có sự sống đời đời. Chúa đã bắt ông trả bài về điều luật dạy, người thông luật trích dẫn sách Đệ Nhị Luật 6,4: “Người phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi,”và ông đọc tiếp sách Lê-vi 19,18: “và yêu người thân cận như chính mình”. Chúa giêsu khen lời trích dẫn của ông phù hợp với giáo huấn của Chúa và khuyên ông thực hành như vậy.

XIN XEM TIẾP…