Archive

Archive for 12/07/2016

Bản Tin Giáo Phận Số 6 và 7 Năm 2016

12/07/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin gởi đến toàn thể gia đình Giáo phận “BẢN TIN GIÁO PHẬN KONTUM” số 06 và 07 năm 2016

GPKONTUM (12/07/2016) KONTUM

XIN CLICK

BẢN TIN GIÁO PHẬN KONTUM SỐ 06 & 07