Archive

Archive for 14/07/2016

Một Số “Từ” Trong Văn Học Nhà Đạo

14/07/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu đến quí gia đình Gp.

bài nghiên cứu của Linh mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN, có tựa đề :

MỘT SỐ “TỪ” TRONG VĂN HỌC NHÀ ĐẠO”.

Xin kính mời

GPKONTUM (14/07/2016) KONTUM

MỘT SỐ TỪ TRONG VĂN HỌC NHÀ ĐẠO

Trong khi nghiên cứu về nền văn học chữ nôm cũng như chữ viết quốc ngữ từ giữa thế kỷ XVII[1], chúng tôi thấy hé mở một số từ kinh thánh, đức tin, luân lý và thần học trong nền văn học chữ viết Kitô giáo có những biến chuyển theo dòng thời gian đến nay. Chúng tôi xin đề cập từ ngữ chính thức trong phụng vụ và kinh nguyện Nhà Đạo: từ latinh “ECCLESIA” được chuyển âm qua chữ quốc ngữ làm sao và đâu là ý nghĩa nguyên thủy của nó.  Chúng tôi lấy từ “ECCLESIA” trong Tin Mừng Mathêô chương XVI, câu 18a như điểm phát xuất cho bài nghiên cứu thô thiển của chúng tôi.

Tin Mừng theo thánh Mathêô Mt.16, 18a được dịch ra[2] như sau:

18 (a) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Câu latinh :(18 (a)“Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam”)[3].

Chúng tôi xin trình bày ba phần:

Phần Một: Từ “ecclesia” được sử dụng trong ngôn ngữ Nhà Đạo

 theo dòng thời gian

Phần hai: Từ Ecclesia” được sử dụng vùng dân tộc thiểu số Tây nguyên theo dòng thời gian.

Phần ba: Đâu là ý nghĩa của những ngôn từ được sử dụng bắt nguồn từ ngữ ecclesia”:

“Hội thánh”, “Giáo hội”.

Kết luận với vài nhận định.

 

PHẦN MỘT:

Từ “ecclesia” được sử dụng trong ngôn ngữ Nhà Đạo  theo dòng thời gian.

Các vị thừa sai dòng Tên truyền giáo trên đất Đại Việt từ nửa thế kỷ XVII, khởi đầu tại Đàng Trong và sau đó ra Đàng Ngoài. Các Ngài cố gắng tiếp cận với dân cư địa phương để học tiếng nói và nền văn học Hán Nho, tìm hiểu phong hóa người bản địa. Đối với các ngàì, khởi đầu giai đoạn truyền giáo (từ nửa thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII) còn nhiều khía cạnh văn hóa, tôn giáo bản địa cần được thấu đáo để chuyển tải Lời Chúa đúng mức cho người dự tòng và  tín hữu còn non yếu giáo lý. Các ngài suy tư về nền tảng Tam Giáo tại đất nước có nền văn học Hán Nho n xa lạ và mới mẻ. Các ngài còn ngỡ ngàng những mối tương quan giữa người với người, nhất là nghi thức tôn kính cúng giỗ tổ tiên ông bà cũng như tế các thần thiên địa trong một đất nước sùng bái “thần thánh”.

XIN XEM TIẾP…