Archive

Archive for 15/07/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vào Quốc vụ viện Truyền thông

15/07/2016 Leave a comment

 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vào Quốc vụ viện Truyền thông

WHĐ (14.07.2016) – Ngày 13 tháng Bảy 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các thành viên cho Quốc vụ viện Truyền thông – đã được ngài thành lập ngày 27-06-2015.

Trong số các thành viên mới, có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho;

XIN XEM TIẾP…

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm hai giáo dân làm Giám đốc và Phó giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh

15/07/2016 Leave a comment

Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

hai giáo dân làm Giám đốc và Phó giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh

Ông Greg Burke – Bà Paloma Garcia Ovejero – và Cha Federico Lombardi

Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm hai giáo dân làm Giám đốc và Phó giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh

WHĐ (12.07.2016) – Sau khi chấp thuận cha Federico Lombardi được từ nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm hai giáo dân vào vị trí đứng đầu cơ quan này: ông Greg Burke (Hoa Kỳ) làm Giám đốc, và bà Paloma Garcia Ovejero (Tây Ban Nha) làm Phó giám đốc.

XIN XEM TIẾP…