Archive

Archive for 16/07/2016

Chương Trình Ngày Chức Việc Giáo Miền Kontum Tổ Chức Tại Giáo Xứ Tân Hương Ngày 23/07/2016

16/07/2016 Leave a comment

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỨC VIỆC GIÁO MIỀN KONTUM

TỔ CHỨC TẠI GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG NGÀY 23/07/2016

 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

– Tất cả Chức Việc đương nhiệm trong giáo xứ, giáo họ trực thuộc giáo Miền Kontum.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐỂ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH:

– Tập trung tại nhà thờ Chánh Tòa để hành hương Năm Thánh.

– Thời gian bắt đầu từ 08g00 đến 11g30 ngày 23/07/2016

III. THỜI BIỂU SINH HOẠT:

1. Buổi sáng:

– Từ 11g30 đến 13g00: Cơm trưa và nghỉ trưa tại nhà thờ Tân Hương.

2. Buổi chiều:

– Từ 13g00 đến 14g00: Trình bày thông điệp: “Laudato Si”

– Từ 14g00 đến 16g00: Hội thảo và bác cáo của BCV Miền Kontum.

– Từ 16g00: Kết thúc bế mạc.

Kontum, ngày 16 tháng 07 năm 2016

LINH MỤC PHỤ TRÁCH

PHAO LÔ TỐNG PHƯỚC HẢO

Những câu hỏi thông thường về Tông huấn Amoris Laetitia

16/07/2016 Leave a comment

Những câu hỏi thông thường về Tông huấn Amoris Laetitia

 

  1. Tông huấn là gì?

Tông huấn là một bài huấn dụ đặc biệt của Đức giáo hoàng nhằm truyền đạt nhận định của ngài về một vấn đề nào đó. Đức giáo hoàng thường dùng Tông huấn để công bố những kết luận ngài có được sau khi xem xét những khuyến cáo của một Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài cũng có thể dùng Tông huấn để khuyến dụ các tín hữu tiến sâu hơn vào đời sống làm môn đệ Chúa Kitô, chẳng hạn như Đức giáo hoàng Phanxicô đã dùng Tông huấn Evangelii Gaudium để công bố Tin Mừng trong thế giới ngày nay (24-11-2013).

XIN XEM TIẾP…