Home > Ban Chức Việc, Ban MV-ĐoànThể > Chương Trình Ngày Chức Việc Giáo Miền Kontum Tổ Chức Tại Giáo Xứ Tân Hương Ngày 23/07/2016

Chương Trình Ngày Chức Việc Giáo Miền Kontum Tổ Chức Tại Giáo Xứ Tân Hương Ngày 23/07/2016

16/07/2016

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỨC VIỆC GIÁO MIỀN KONTUM

TỔ CHỨC TẠI GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG NGÀY 23/07/2016

 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

– Tất cả Chức Việc đương nhiệm trong giáo xứ, giáo họ trực thuộc giáo Miền Kontum.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐỂ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH:

– Tập trung tại nhà thờ Chánh Tòa để hành hương Năm Thánh.

– Thời gian bắt đầu từ 08g00 đến 11g30 ngày 23/07/2016

III. THỜI BIỂU SINH HOẠT:

1. Buổi sáng:

– Từ 11g30 đến 13g00: Cơm trưa và nghỉ trưa tại nhà thờ Tân Hương.

2. Buổi chiều:

– Từ 13g00 đến 14g00: Trình bày thông điệp: “Laudato Si”

– Từ 14g00 đến 16g00: Hội thảo và bác cáo của BCV Miền Kontum.

– Từ 16g00: Kết thúc bế mạc.

Kontum, ngày 16 tháng 07 năm 2016

LINH MỤC PHỤ TRÁCH

PHAO LÔ TỐNG PHƯỚC HẢO

Advertisements
%d bloggers like this: