Home > Sách Báo, Sinh viên, TàiLiệu > Hôn Nhân Khác Đạo

Hôn Nhân Khác Đạo

17/07/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phân Kontum xin giới thiệu “ý kiến” của cha Giuse Bùi Đức Tiến về vấn đề “Hôn Nhân Khác Đạo”. Nội dung giúp ý kiến của cha được trình bày khá rõ ràng để anh chị trong trường hợp hôn nhân này sẽ được hạnh phúc lâu bền. Trọng tâm đây không phải giải quyết “tình thế ” mà anh chị cần trưởng thành, nhất là người công giáo ý thức trách nhiệm kiến tạo đời sống gương mẫu, cầu nguyện và hiện thân người công giáo thực hành đạo trong gia đình và ngoài xã hội.

 

Hôn phối khác đạo.

Kính thưa Cha,

Con tên là Nguyễn Thị TL, đạo dòng, hiện ngụ tại Sydney. Con ở bên Úc được năm năm và chỉ có một mình, gia đình ba má anh chị em con ở Cần thơ, Việt Nam. Con sắp sửa lập gia đình vào đầu năm tới. Người hôn phu của con không phải là người Công giáo, anh ấy theo đạo Cao đài. Anh ấy có cả gia đình bên Úc và đó là khó khăn của con: Gia đình không chịu cho anh ấy theo đạo Công giáo. Lúc đầu, gia đình còn bắt ép con phải bỏ đạo công giáo nữa, nhưng con không đồng ý và bây giờ gia đình anh ấy đã thỏa thuận đạo ai người ấy giữ.

Gia đình anh ấy không chịu đến nhà thờ làm đám cưới, con phải làm sao?

Gia đình anh ấy không chịu cho những đứa con sau này rửa tội theo đạo công giáo, con phải làm sao?

Gia đình con chắc không chịu cho con lập gia đình với anh ấy, con phải làm sao?

              Xin cha giải đáp mau mau giùm con.

Xin cám ơn Cha.

Nguyễn thị TL

********************

Tội nghiệp cô Nguyễn thị TL đạo dòng, người Cần thơ. Cha mẹ, anh em không có ở đây để góp ý trong hoàn cảnh éo le này. Yêu thương làm chi để mà khốn khổ, lập gia đình làm gì để mà rắc rối lo âu?

Người ta vẫn thường nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, ngôn ngữ màu da, phong tục, tôn giáo v.v… Nhưng đó là người ta chỉ nói thôi, còn khi lâm vào vòng rồi, mới thấy những vấn đề này không phải đơn sơ như nói vậy. Lúc đầu gia đình anh ấy còn bắt ép TL bỏ đạo Công giáo của mình nữa, nhưng TL không đồng ý và bây giờ gia đình anh ấy đã thỏa thuận đạo ai người nấy giữ: như thế là đã có một bước tiến rồi. Hễ không đồng ý là có thể có một bước tiến. TL thử không đồng ý thêm nữa coi sao, xem có một bước tiến nào nữa không? Nếu không thì yêu là hy sinh TL ạ!

Tôi xin giúp ý kiến (chứ không giải đáp) từ câu hỏi thứ ba ngược lên câu một: Nếu gia đình TL không chịu cho TL lập gia đình với anh ấy thì có ba cách giải quyết: (TL phải chọn một, không ai chọn thay cho TL được đâu.)

Nghe theo gia đình, không lập gia đình với anh ấy.

Cãi lại gia đình, lập gia đình với anh ấy.

Lập gia đình với anh ấy và dấu không cho gia đình biết (vì gia đình mãi ở Cần thơ, Việt Nam cơ mà, làm sao họ biết được!)

Trả lời câu hỏi 2: Ngày nay theo qui định cho một hôn phối khác đạo, bên đạo chỉ cần hứa sẽ cố gắng hết sức mình để cho con cái sau này được rửa tội. Điều này không bắt buộc phía bên không công giáo phải tuân theo. Thành thử trước khi thật sự bắt đầu cuộc sống chung, hai người bên thỏa thuận rõ ràng về việc này để tránh tình trạng xung đột, khó khăn giữa hai vợ chồng sau này khi có con cái.

Trả lời câu hỏi 1: Hôn phối thực hiện giữa hai người mà một người là Công giáo và người kia chưa bao giờ được rửa tội không phải là Bí tích. Khi làm đơn xin phép chuẩn khác đạo, có thể xin thêm một phép chuẩn về việc hôn phối sẽ không được thực hiện trong nhà thờ. Điều cần thiết là TL thuyết phục được người chủ sự (Linh mục hợp pháp hay Phó tế hợp pháp) đồng ý đứng xin phép chuẫn này.

Kể ra thì khá rắc rối trong hoàn cảnh của TL, nhưng yêu thì phải chịu. Người ta bảo khi yêu thì năm sáu sông cũng lội, vạn đèo cũng qua cơ mà. Mến chúc TL dzui và biết phải làm sao!

GPKONTUM (17/07/2016) KONTUM

********************

Advertisements
%d bloggers like this: