Archive

Archive for 18/07/2016

Quyển Bốn: Giáo Luật Và Nhiệm Vụ Thánh Hóa

18/07/2016 Leave a comment

Ban mục vụ  Truyền thông Giáo phận Kontum xin trân trọng giới thiệu

QUYỂN BỐN: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ THÁNH HÓA”

của Lm. GIUSE TRẦN NGỌC TÍN, Tiến sĩ Giáo luật, biên soạn.

 

Linh mục tác giả đã chuẩn bị và biên soạn 7 quyển về Giáo luật, thứ tự theo Bộ Giáo luật 1983, được phép tác giả đã đưa lên trang mạng Truyền thông của Giáo phận:

quyển một : “Giáo luật và Quy tắc tổng quát”;

quyển hai: “Giáo luật và Dân Thiên Chúa

 và hôm nay QUYỂN BỐN: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ THÁNH HÓA”

Quyển ba:  “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN” đã biên soạn xong, nhưng vì còn phần kỷ thuật in ấn chưa hoàn chỉnh. Chúng tôi nhận thấy cần thiết cho Năm Thánh Lòng Thương Xót, nên xin tác giả được phép đăng trước QUYỂN BỐN thích hợp nhu cầu mục vụ đời sống các Bí tích.

Chúng tôi cũng mong trích dẫn một số đoạn trong QUYỂN BỐN theo dạng WORD để gởi đến quí gia đình Giáo phận trong năm qua trang WordPress, có địa chỉ gpkontum.wordpress.com

GPKONTUM (18/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

NHIỆM VỤ THÁNH HÓA