Archive

Archive for 19/07/2016

Thánh Lễ Nhậm Chức Quản Xứ Mới Tại Gx. Măng-La – Gp. Kontum Ngày 16/07/2016

19/07/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận Kontum xin kính giới thiệu 

THÁNH LỄ

NHẬM CHỨC  QUẢN XỨ MỚI

TẠI GIÁO XỨ MĂNG LA – GIÁO PHẬN KON TUM

16.07.2016

 

GPKONTUM (19/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

NHẬM CHỨC  QUẢN XỨ MỚI

 

Chức Việc Miền Pleiku Mừng Bổn Mạng Năm 2016

19/07/2016 Leave a comment

CHỨC VIỆC MIỀN PLEIKU MỪNG BỔN MẠNG NĂM 2016

 Chức Việc miền Pleiku mừng bổn mạng thánh An-rê Kim Thông ngày 15/7/2016 tại giáo xứ Đức An. Miền Pleiku hiện có 7 giáo hạt, 64 giáo xứ, giáo họ. Hôm nay có 552 Chức Việc đương nhiệm hiện diện và tham dự thánh lễ, Cha Giu-se Trần Văn Bảy phụ trách Chức Việc miền Pleiku chủ tế cùng 10 Cha đồng tế.

 

Chương trình chào đón quý chức về tham dự lúc 7 giờ sáng, ban thư ký khởi động ngày sinh hoạt truyền thống qua việc phát tài liệu, phù hiệu, nhận các báo cáo. Ban phụng vụ tập hát thánh lễ. Đặc biệt có Cha Tổng Đại Diện Phê-rô Nguyễn Vân Đông chia sẻ về tình hình xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen và kinh nghiệm sống đức tin của tiến sĩ Phan Như Ngọc.

XIN XEM TIẾP…