Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Nhậm Chức Quản Xứ Mới Tại Gx. Măng-La – Gp. Kontum Ngày 16/07/2016

Thánh Lễ Nhậm Chức Quản Xứ Mới Tại Gx. Măng-La – Gp. Kontum Ngày 16/07/2016

19/07/2016

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận Kontum xin kính giới thiệu 

THÁNH LỄ

NHẬM CHỨC  QUẢN XỨ MỚI

TẠI GIÁO XỨ MĂNG LA – GIÁO PHẬN KON TUM

16.07.2016

 

GPKONTUM (19/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

NHẬM CHỨC  QUẢN XỨ MỚI

 

%d bloggers like this: