Archive

Archive for 20/07/2016

Lễ Giỗ 100 Ngày Cố Linh Mục ĐAMINH Mai Ngọc Lợi

20/07/2016 Leave a comment

Lễ Giỗ 100 Ngày Cố  Linh Mục ĐAMINH Mai Ngọc Lợi

 

Thánh Lễ được cử hành lúc 9h30 ngày 15-07-2016,

tại thánh đường Gx Đức Hưng, do Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ sự,

Đức Cha Phêrô đồng tế và 30 Linh Mục trong Giáo Phận cùng về dâng lễ.

 

Published on Jul 19, 2016
Ban mục vụ Truyền thông Gp. Kontum

GPKONTUM (20/07/2016) KONTUM