Archive

Archive for 23/07/2016

Cầu Nguyện

23/07/2016 Leave a comment

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

Chúa Nhật Thường Niên 17 Năm C

St18,20-32; Cl 2,12-14;Lc 11,1-13

 

CẦU NGUYỆN

 

Bài suy niệm

 Những bài đọc phụng vụ trong hai Chúa nhạt 15 và 16 vừa qua, lần lượt cho chúng ta thấy gương mặt thân thiện của Thiên Chúa được mặc khải qua người Samari nhân hậu, tiếp cận và cứu giúp kẻ bị gặp nạn; rồi ba người khách lạ xuất hiện thời Abraham hưởng ứng lời mời gọi hiếu khách của Abraham và đồng bàn với ông; Chúa đối thoại với Maria và để cho Mátta phục vụ. Hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa đứng về phía con người, lắng nghe ông Abraham can thiệp xin cứu thành Xơđôm  và thành Gômôra. Abraham như chiến đấu với Thiên Chúa vì lợi ích con người (Bài đọc 1. St 18,20-32) và Thiên Chúa như đứng về phía người bất hạnh đang đêm xin bạn giúp đỡ vì có khách lạ đến nhà đột xuất (Bài Tin Mừng. Lc 11,1-13).

XIN XEM TIẾP…