Archive

Archive for 25/07/2016

Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt

25/07/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 25.7.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

* Thời gian, Địa điểm và Nội dung: Tùy Cha Quản Hạt ấn định.

* Thành phần tham dự: 

– Quý Cha,

– Đại diện các cộng đoàn Dòng Tu,

– Đại diện Ban Chức Việc, Yao Phu của mỗi Giáo Xứ.

* Kính xin Quý Cha Quản Hạt vui lòng nộp biên bản ngày tĩnh tâm về Văn Phòng TGM. (có thể gửi qua email)

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

 

 

Đức Cha Khảm chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn 2016

25/07/2016 Leave a comment

Đức Cha Khảm chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn 2016

 

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho đã có bài chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn với đề tài: “Việc dạy Giáo lý và công cuộc Phúc Âm hóa xã hội”.

Buổi chia sẻ được diễn ra vào ngày 23.7.2016 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn, đây là sự kiện trong Tuần Giáo Lý 2016 do Ban Giáo Lý thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã tổ chức.

Tuần Giáo Lý 2016 bắt đầu từ ngày 18.7 – 23.7.2016 với chủ đề: “Giáo Lý Viên Phục Vụ Xã Hội”

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Published on Jul 23, 2016

GPKONTUM (25/07/2016) KONTUM