Home > Giáo Hội Việt Nam, Phòng Truyền Thống, TàiLiệu, TinTức, Video > Đức Cha Khảm chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn 2016

Đức Cha Khảm chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn 2016

25/07/2016

Đức Cha Khảm chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn 2016

 

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho đã có bài chia sẻ với các Giáo Lý Viên TGP Sài Gòn với đề tài: “Việc dạy Giáo lý và công cuộc Phúc Âm hóa xã hội”.

Buổi chia sẻ được diễn ra vào ngày 23.7.2016 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn, đây là sự kiện trong Tuần Giáo Lý 2016 do Ban Giáo Lý thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã tổ chức.

Tuần Giáo Lý 2016 bắt đầu từ ngày 18.7 – 23.7.2016 với chủ đề: “Giáo Lý Viên Phục Vụ Xã Hội”

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Published on Jul 23, 2016

GPKONTUM (25/07/2016) KONTUM
 

%d bloggers like this: