Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt

Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt

25/07/2016

Kontum, ngày 25.7.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

* Thời gian, Địa điểm và Nội dung: Tùy Cha Quản Hạt ấn định.

* Thành phần tham dự: 

– Quý Cha,

– Đại diện các cộng đoàn Dòng Tu,

– Đại diện Ban Chức Việc, Yao Phu của mỗi Giáo Xứ.

* Kính xin Quý Cha Quản Hạt vui lòng nộp biên bản ngày tĩnh tâm về Văn Phòng TGM. (có thể gửi qua email)

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: