Home > Giáo Phận KonTum, Sinh viên, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Chương Trình Tĩnh Tâm Sinh Viên 2016

Chương Trình Tĩnh Tâm Sinh Viên 2016

27/07/2016

Chương Trình Tĩnh Tâm Sinh Viên 2016

KÍNH MỜI

CLICK VÀO 

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM SINH VIÊN 2016

 

Advertisements
%d bloggers like this: