Home > Giáo Phận KonTum, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Khóa Thường Huấn Năm Thứ 5 Về Kỷ Năng Tổ Chức Và Lãnh Đạo

Khóa Thường Huấn Năm Thứ 5 Về Kỷ Năng Tổ Chức Và Lãnh Đạo

27/07/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Khóa Thường Huấn năm thứ 5  

Hè 2016 về Kỹ năng Tổ chức và Nghệ Lãnh đạo

 được Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư Đại Chủng viện St. Francis Xavier phụ trách. 

 

KHÓA THƯỜNG HUẤN NĂM THỨ 5

Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư Đại Chủng viện St. Francis Xavier, đã được Đức Giám mục Giáo phận mời về giúp các khóa thường huấn tại Giáo phận Kontum liên tục trong 5 năm qua (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016) với các chủ đề:

1- Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership),

2- Lãnh đạo Thăng hóa (Transformational Leadership),

3- Lãnh đạo Tình huống (Situational Leadership),

4- Lãnh đạo Khiêm hạ (Humility Leadership),

5- Lãnh đạo Bản thân (Self Leadership) và những đề tài khác.

GPKONTUM (27/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

KHÓA THƯỜNG HUẤN NĂM THỨ 5

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: