Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ An Sơn – Tỉnh Gia Lai

Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ An Sơn – Tỉnh Gia Lai

27/07/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ An Sơn, Hạt An Khê, Giáo Phận Kon Tum đến Quý Cha.

 

GPKONTUM (27/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: