Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Cheo-reo – Tỉnh Gia Lai

Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Cheo-reo – Tỉnh Gia Lai

29/07/2016

Văn phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Cheo Reo, Hạt Ayun Pa, Gp. Kontum

 

GPKONTUM (29/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

%d bloggers like this: