Archive

Archive for 30/07/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến thăm Ba Lan

30/07/2016 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến thăm Ba Lan

Chiều thứ tư hôm qua 27 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường viếng thăm mục vụ Ba Lan 4 ngày để chủ sự Ngày Năm Thánh Giới Trẻ tại Cracovia. ĐTC đã có hai sinh hoạt chính là gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Wawel, rồi nói chuyện với các Giám Mục Ba Lan trong nhà thờ chính toà Cracovia. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của ĐTC.

Lúc 13 giờ trưa giờ Roma ĐTC đã rời nhà trọ Santa Marta để đi xe ra phi trường Fiumicino lấy máy bay đi Cracovia. Như thói quen chiều thứ ba truớc đó ĐTC đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Bà là sự cứu rỗi của dân Roma, để phó thác chuyến tông du cho sự chở che của Đức Mẹ. Ngài cũng cầu nguyện trước thi hài thánh Gioan Phaolô II.

Tiễn chân ĐTC tại phi trường có ĐC Gino Reali, GM Porto-Santa Rufina, bao gồm cả phi trường Fiumicino….

 

Nguồn: Đài Vatican

Kênh Yoube Công Giáo

Published on Jul 28, 2016

GPKONTUM (30/07/2016) KONTUM

 

Làm Giàu Trước Măt Thiên Chúa

30/07/2016 Leave a comment

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

“Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không

lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số

phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 21)

 

Không xây dựng đời mình vững chắc

Trên móng nền Thiên Chúa Tình Yêu

Nhà phú hộ trông cậy tiền nhiều

Nên nghĩ mình đầy dư hạnh phúc

 

Nhưng Chúa bảo ông: này đồ ngốc

Đêm nay mạng sống Ngài lấy đi

Tiền muôn bạc vạn được ích gì

Nếu không làm giàu trước Thiên Chúa

 

Tín hữu mê lầm thường cậy dựa

Công kia việc nọ của riêng mình

Tưởng rằng xứng đáng Chúa Thiên Binh

Ân huệ Thiên Đàng như đã sẵn

 

Song ân huệ là tình sâu thẳm

Cha tặng ban trong Đức Kitô

Đấng sống đời nghèo khó đơn sơ

Để cho ta giàu sang phúc đức

 

Trước Thiên Chúa, giàu sang đích thực

Là những ai của cải khước từ

Lòng nhân Chúa khỏa lấp tâm tư

Mới thực sự trở nên giàu có

 

Lòng xót thương, chính họ bày tỏ

Cho mọi người kinh nghiệm được yêu

Được thứ tha nâng đỡ dắt dìu

Trong cuộc sống phù du gió thoảng

 

Xin Chúa dạy chúng con thông sáng

Tìm dựng xây Vương Quốc Nước Trời

Không dựa trên của cải người đời

Nhưng nơi Chúa giàu Lòng Thương Xót.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (30/07/2016) KONTUM