Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, Thơ - Văn, TinTức > Lễ trao giải thưởng Hoa Núi Rừng II và Công bố kết quả cuộc thi thơ văn “Hoa Núi Rừng II”

Lễ trao giải thưởng Hoa Núi Rừng II và Công bố kết quả cuộc thi thơ văn “Hoa Núi Rừng II”

02/08/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu sinh hoạt

của Ban Văn Hóa Giáo phận trong năm 2016

THƯ MỜI

V/v Lễ trao giải thưởng Hoa Núi Rừng II

& KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIẢI VĂN THƠ LÀNG HỒ

“HOA NÚI RỪNG II”

CHỦ ĐỀ: Thương Xót Như Cha

Sau thời gian làm việc cật lực, Ban giám khảo chúng tôi quyết định công bố kết

quả cuộc thi thơ văn “Hoa Núi Rừng II” như sau:

 BẢN TỔNG KẾT GIẢI HOA NÚI RỪNG II- NĂM 2016

GPKONTUM (02/08/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO 

 

HOA NÚI RỪNG II 

CÔNG BỐ

 

Advertisements
%d bloggers like this: